GROEN LICHT VOOR NEDSTACK VOOR BOUW BRANDSTOFCELFABRIEK

ARNHEM, Eerder deze week heeft Nedstack de bevestiging ontvangen dat hun aanvraag voor financiering van de bouw van een Fuel Cell Giga Factory (FCGF) gehonoreerd is. Daarmee is het startschot gegeven voor een uniek project binnen de Europese Unie om de grootste brandstofcelfabriek van Europa, met een productiecapaciteit van een gigawatt per jaar aan brandstofcelvermogen, waar te maken. Nedstack is een toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van PEM-brandstofcelstacks en- systemen. Nog dit jaar zal met de bouw van de fabriek gestart worden, om deze in 2026 in gebruik te kunnen nemen.

Urgente maatschappelijke relevantie

De FCGF kan een belangrijke rol spelen met het reduceren van emissies en het behalen van de klimaatdoelen op Nederlands en Europees niveau. Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om dit klimaatdoel te kunnen behalen, is dit IPCEI-project uitermate belangrijk geworden voor de maatschappij. Nedstack richt zich daarom op emissievrije oplossingen die toepasbaar zijn in de industrie, voorstuwing van schepen, off-grid toepassingen en de bebouwde omgeving.

 

Kosten van waterstof gaat gereduceerd

De onderzoek & ontwikkelings programma’s zijn al gestart, om door het FCGF-project om een enorme vlucht te realiseren in het omlaag brengen van de kostprijs voor waterstof oplossingen. Dit vergroot de economische haalbaarheid om waterstof vaker te demonstreren en duurzaam in te zetten. Dit is niet alleen een mooie ontwikkeling voor de kosten van brandstofcellen, maar voor de gehele waardeketen van waterstof.

 

De Fuel Cell Giga Factory

Fuel Cell Giga Factory wordt gebouwd op Industrie Park de Kleefse Waard in Arnhem en wordt hiermee meteen de grootste brandstofcelstackfabriek van Europa. De fabriek krijgt een productiecapaciteit van een gigawatt brandstofcelvermogen per jaar.

 

Belang voor de regio

Door de bouw van de fabriek heeft dit directe invloed op de werkgelegenheid, Nedstack verwachte een geschatte toename tussen de 90-250 banen als de fabriek eenmaal in gebruik genomen is.. Deze ontwikkelingen zijn ook voor de andere bedrijven in de waterstofketen van Oost-Nederland goed nieuws.

 

Goedkeuring door de Europese Commissie

De aanvraag voor financiering was ingediend voor deImportant Projects Common European Interest (IPCEI) van de Europese Commissie. De IPCEI biedt bedrijven de mogelijkheid op financiële steun voor doorbraakprojecten. Hiertoe verleent Europese Commissie de Nederlandse overheid toestemming om het project te financieren. Kenmerkend voor de doorbraakprojecten die IPCEI financiert, is dat de innovatieve ontwikkelingen en toepassing daarvan in de praktijk leiden tot ecosystemen van innovaties die bijdragen aan het concurrentievermogen van Europa.

Rol Kiemt en Connectr

Kiemt heeft vanuit haar rol als netwerkorganisatie voor het versnellen van de energietransitie in Oost Nederland bijgedragen aan de IPCEI  aanvraag, door financiële ondersteuning te regelen, het regionale ecosysteem te integreren door mee te schrijven aan de aanvraag en ondersteuning van partners op te halen. De IPCEI toekenning betekent bovendien dat Nedstack een shared facility kan bieden voor de doorontwikkeling van fuel cell technologie van andere bedrijven. Het opzetten en versterken van shared facilities is het brandpunt van de activiteiten van Connectr om versnelling van energietechnologie te creëren. Connectr, een samenwerking tussen IPKW, de HAN, OostNL en Kiemt, zal Nedstack daarom verder ondersteunen bij het ontwikkelen en exploiteren van deze shared facility. 

 

 

Nedstack brandstofcel fabriek

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel van de Pas, + 316 22 72 11 25

 

Voor het aanvragen van hoog resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Ambrose Feukkink, ambrose.feukkink@nedstack.com, +31 (0)26 319 7674

Afbeelding kan vrij van rechten en kosten worden gebruikt.

 

Meer informatie over Nedstack   : www.nedstack.com

Meer informatie over Kiemt           : www.kiemt.nl

Meer informatie over Connectr   : www.connectr.nu